Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Miejskiemu Klubowi Sportowemu Łomża

na realizację zadania publicznego: „Przygotowanie zawodniczek do jesiennych rozgrywek w piłce siatkowej”

WKS.525.19.2022

 

OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2020 poz. 1057, Dz. U. 2021 poz. 1038, 1243,1535, 2490) informuję, że w dniu 05 kwietnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Miejskiego Klubu Sportowego Łomża na realizację zadania publicznego: Przygotowanie zawodniczek do jesiennych rozgrywek w piłce siatkowej”.

            Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip

            Stosownie do art. 19a ust 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14,            18 – 400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl

 

Łomża 17.05.2022 r.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 maj 2022 12:46
  • Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2022 12:49
  • Wytwarzający informację: Mariusz Chrzanowski Prezydent Łomży
  • Opublikował(a): Księżyk - Chojnacka Anna
  • Zaakceptował(a): Kornelia Duda - naczelnik WKS
  • Artykuł był czytany: 170 razy