Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu kwietniu 2022 r. /druk 874/

 

 1. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy /druk nr 880/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 /druk nr 871, 871A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037 /druk nr 881, 881A/,

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 882, 882A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” oraz zasad jego nadawania druk nr 879, 879A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z Miastem Kazanłyk /druk nr 885, 885A/        - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży /druk nr 886, 886A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 11. Podjęcie uchwałyzmieniającej Uchwałę Nr 92/XIX/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych oraz poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 109 poz. 2032) zmienionej Uchwałą nr 57/VII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 29.3.2019 poz. 1823)- wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie skargi na działania  Prezydenta Miasta Łomża w zakresie nabycia przez miasto nieruchomości.

 13. Ocena realizacji uchwał podjętych w I kwartale 2022 roku /druk nr 870/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 14. Informacja z przygotowań do obchodów „Dni Łomży” /druk 883/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 15. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 16. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad   LIII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                            Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 maj 2022 14:47
 • Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2022 14:54
 • Data edycji: środa, 18 maj 2022 12:34