Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 24 maja 2022 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta, które odbędzie się 24 maja 2022 r. o godz. 17.15 (wtorek) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z 46 posiedzenia.
  2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenie nr 128/22 z 14.04.2022, nr 151/22 z 28.04.2022).
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 881, 881A/

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 882, 882A/

  1. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

                                                                                                          Z-ca Przewodniczącego

                                                                                                    Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

 

 

                                                                                                               Andrzej Wojtkowski

 

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 maj 2022 14:55
  • Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2022 14:56
  • Data edycji: wtorek, 14 cze 2022 09:49
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 cze 2022 12:08