Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 maja 2022 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 25 maja 2022 r. godz. 9.00 (środa przed sesją) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2021, wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury   za 2021 r. oraz absolutorium (druki nr 842, 843, 844, 889).
  2. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

     Przewodniczący

                                                                                                             Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                            Stanisław Oszkinis

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 20 maj 2022 10:02
  • Data opublikowania: piątek, 20 maj 2022 10:04
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2022 08:50