Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w czerwcu 2022

1. Raport o stanie miasta za 2021 rok /druk nr 892, 892A/

2. Wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej /druk nr 893/

3. Wniosek w sprawie odebrania tutułu Honorowy Obywatel Miasta Łomża /druk nr 894, 894A/

4. Informacja o pracy Prezydenta w maju /druk 899/

5. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotycząCEJ STATUTU mpgkIm /DRUK NR 901, 901A/

6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych /druk nr 902/

7. Wniosek w spraeie przyjęciz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych /druk nr 904, 904A/

8. wniosek w sprawi zmian w wPF /druk nr 906, 906A/

9. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk nr 907, 907A/

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 31 maj 2022 12:47
  • Data opublikowania: wtorek, 31 maj 2022 12:54
  • Data edycji: czwartek, 9 cze 2022 07:23