Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży

Informuję, że na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska został wybrany Pan Mariusz Wachuta zamieszkały w Łomży. 

Uzasadnienie wyboru : 

Pan Mariusz Wachuta ukończył Politechnikę Białostocką na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria drogowa. Zdobył uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie sprawowania funkcji kierownika budowy, projektanta a także w zakresie przygotowywania inwestycji do realizacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością niezbędnych przepisów.

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedza branżowa w pełni kwalifikują kandydata na powyższe stanowisko.

 

 PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

 

 

Łomża, 7 czerwca 2022 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 7 cze 2022 13:54
  • Data opublikowania: wtorek, 7 cze 2022 13:57