Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 22 czerwca 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad LIV i LV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu maju 2022 r. /druk nr 899/

 

 1. Debata nad raportem o stanie miasta za 2021 rok /druk nr 892, 892A/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok /druk nr 893, 893A/

 

b)     w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok /druk nr 893, 893B/- wiodąca Komisja Rewizyjna

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 906, 906A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 907, 907A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Łomża” /druk nr 894, 894A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży /druk nr 901, 901A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030/druk nr 904, 904A/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 10. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016-2021, za 2021 r./druk nr 902/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 11. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 12. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad LIV i LV sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                               

                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 cze 2022 07:49
 • Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2022 08:05