Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia.

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 36/22 z dnia 23 maja 2022 roku.
  2. Analiza funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło za 2021 rok – druk nr 905
  3. Analiza Funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży oraz stan zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę i odprowadzania ścieków za 2021 rok – druk nr 900
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży – druk nr 901, 901A
  5. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.                                              

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                           Komisji Gospodarki Komunalnej,

                                                                                                                                Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

                                                                                                                                       Artur Nadolny

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 cze 2022 08:08
  • Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2022 08:09
  • Data przejścia do archiwum: środa, 22 cze 2022 07:27