Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 r. /wtorek/ o godz. 16.00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie protokołu nr 32/22 z dnia 24 maja 2022 roku.
 2. Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta za lata 2016-2021. – druk nr 902
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030 - druk nr 904,904A
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022 w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 907,907A
 5. Informacja o funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem prognoz demograficznych – druk nr 896
 6. Informacja:

a) o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do remontów podczas wakacji. – druk nr 897

b) dotycząca planu wydatków jakie MOSiR chciałby przeznaczyć na konieczne remonty i wymianę urządzeń w obiektach, którymi administruje – druk nr 898.

 1. Informacja dotycząca zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji – druk nr 895
 2. Informacja o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Informacja o przygotowaniu klubów sportowych i stowarzyszeń turystycznych dotowanych przez miasto Łomża do obozów i zgrupowań wakacyjnych.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                         Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

                                                                                                                                             Andrzej Wojtkowski

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 cze 2022 09:40
 • Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2022 09:42
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 cze 2022 11:24