Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 07.07.2022

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się dnia 7 lipca 2022 roku /czwartek/ o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 48/22 z dnia 22 czerwca 2022 roku
  2. Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 r. - druk nr 921
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łomża na rok szkolny 2022/2023 - druk nr 914, 914A
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża - druk nr 918,918A
  5. Informacja dotycząca przygotowań placówek kultury i oświaty do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście – druk nr 909
  6. Ocena przygotowania obiektów oświatowych do remontów podczas wakacji.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

                                                                                                            Przewodnicząca

                                                                                                     Komisji Edukacji i Kultury

 

                                                                                                             Edyta Śledziewska                                                                              

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 1 lip 2022 08:10
  • Data opublikowania: piątek, 1 lip 2022 08:13
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lip 2022 14:42
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej