Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w lipcu 2022

 

  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łomża na rok szkolny 2022/2023 /druk nr 914, 914A/

 

  1. Wniosek o podjęcie uchwały  w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” /druk nr 913, 913A/
  2. Wniosek o podjęciwe uchwały w sprawie zmian w WPF na l;ata 2022 - 2037 /druk nt 916, 916A/
  3. Wniosek om podjęcie uchwaly w sprawie zmian wnbudżecie na rok 2022 /ruk nt 917, 917A/
  4. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 918, 918A/
  5.  Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów z Powiatem Łomżyńskim /druk 920, 920A/.

  6. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży /druk nr 919, 919A/

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2022 08:58
  • Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2022 09:01
  • Data edycji: poniedziałek, 4 lip 2022 14:55
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej