Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 13 lipca 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Przyjęcie Protokołów z obrad LVI i LVII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 

  1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu czerwcu 2022 r.
  2. Podjęcie uchwał:

 

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 916, 916A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 917, 917A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łomża na rok szkolny 2022/2023 /druk nr 914, 914A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 918, 918A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży /druk nr 919, 919A/– wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów z Powiatem Łomżyńskim /druk 920, 920A/

 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” /druk nr 913, 913A/

 10. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

11. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

     Nadmieniam, że protokoły z obrad   LVI i LVII sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                         

                                                                                                                                 Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 5 lip 2022 14:31
  • Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2022 14:35
  • Data edycji: wtorek, 5 lip 2022 14:55