Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 12 lipca 2022 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta, które odbędzie się 12 lipca 2022 r. o godz. 17.15 (wtorek) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z 48 posiedzenia.
  2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenie nr 196/22 z 09.06.2022, Nr 212/22 z 23.06.2022).
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 916, 916A/

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 917, 917A/

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży /druk 919, 919A/.
  2. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                    Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

 

 

                                                                                                           Mariusz Tarka

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 6 lip 2022 07:38
  • Data opublikowania: środa, 6 lip 2022 07:39
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lip 2022 12:57