Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną, na terenie położonym w Łomży przy ul. Piaski

Łomża, dnia 05.07.2022 r.

WAR.6730.26.2022.BS

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Waldemara Trzaski, została wydana decyzja nr 37/2022 z dnia 05.07.2022 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną, na terenie położonym w Łomży przy ul. Piaski, obejmującym część działki o numerze geod. 30075/64.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Nowa 2, pok. nr 340, 337, 338 tel. 86 2156810 - 862156813. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Z up. Prezydenta Miasta
Tomasz Walczuk
Architekt Miejski
Naczelnik Wydziału Architektury

  • Data powstania: Data powstania: środa, 6 lip 2022 14:23
  • Data opublikowania: środa, 6 lip 2022 14:56
  • Data przejścia do archiwum: środa, 5 paź 2022 09:27
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta Tomasz Walczuk Architekt Miejski Naczelnik Wydziału Architektury
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 1172 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej