Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Administrowanie schroniskiem dla bezdomnych psów i odłów bezpańskich psów

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/642681

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 21 lip 2022 14:05
  • Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2022 14:11
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 16 wrz 2022 07:46
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Stypułkowski - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
  • Opublikował(a): Konopko Joanna
  • Zaakceptował(a): Konopko Joanna
  • Artykuł był czytany: 1170 razy