Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku wielofunkcyjnego dla PZDW - ul. Poligonowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz.503) informuję, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, w dniu 11.08.2022r. została wydana decyzja Nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku wielofunkcyjnego dla PZDW obejmującego funkcję magazynową, garażową, biurową i socjalną, na terenie obejmującym działki nr: 40114/9, 40114/7, 40114/1 i 40111 przy ul. Poligonowej w Łomży.

 

          Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 11 sie 2022 09:07
  • Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2022 09:10
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 26 sie 2022 14:46