Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 - ul. Akademicka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

         Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.503) informuję, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., ul. Kopernika 9A, 18-400 Łomża z dnia 05.08.2022r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150, na terenie obejmującym działki nr: 24021, 23234/1 przy ul. Akademickiej w Łomży.

 

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338, tel. 86 215 68 13).

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sie 2022 11:29
  • Data opublikowania: piątek, 12 sie 2022 11:31
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sie 2022 07:50