Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Prezydent Miasta Łomża zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Wojska Polskiego w Łomży, wraz z przebudową dojazdów, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz budową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Treść obwieszczenia - w załączeniu.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sie 2022 12:59
  • Data opublikowania: piątek, 12 sie 2022 13:02
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2022 08:35