Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w sierpniu 2022

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2022 r. /druk 931/

 

 1. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2021 rok /druk nr 923/
 2. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 924, 924A
 3. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Łomża /druk nr 932, 932A/
 4. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Grajewski przyjęcia do realizacji przez Miasto Łomża zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego /druk nr 929, 929A/
 5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Ciepłej /druk nr 934, 934A/
 6. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030 za 2021 rok /druk nr 927/
 1. Ocena realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2022 roku /druk nr 925 /
 2. Wniosek w sprawie powołania związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /druk nr 937, 937A/
 3. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 938, 938A/
 4. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 939, 939A/
 5. Wniosek w sprawie zmian w Karcie Sesniora /druk 940, 940A/

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 18 sie 2022 09:34
 • Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2022 09:46
 • Data edycji: piątek, 19 sie 2022 13:30