Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 31 sierpnia 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie Protokołu nr LVIII/22 z obrad   LVIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2022 r. /druk 931/

 

 1. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2021 rok /druk nr 923/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 938, 938A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 939, 939A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 924, 924A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Łomża /druk nr 932, 932A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Grajewski przyjęcia do realizacji przez Miasto Łomża zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego /druk nr 929, 929A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Ciepłej /druk nr 934, 934A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /druk nr 937, 937A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 278/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Łomżyńska Karta Seniora”, zmienionej Uchwałą Nr 536/LVIII/18 Rady miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r. /druk nr 940, 940A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 12. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030 za 2021 rok /druk nr 927/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 13. Ocena realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2022 roku /druk nr 925/ – wiodąca Komisja Rewizyjna

 14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

 15. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 16. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

     Nadmieniam, że protokół z obrad LVIII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                         

                                                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 sie 2022 07:57
 • Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2022 08:05
 • Data edycji: wtorek, 30 sie 2022 13:31