Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/657870

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 1 wrz 2022 08:16
  • Data opublikowania: czwartek, 1 wrz 2022 08:25
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 lis 2022 00:02
  • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
  • Opublikował(a): Biała Anna
  • Zaakceptował(a): Biała Anna
  • Artykuł był czytany: 1715 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej