Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji celowej Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

WKS.525.2.1.2022 

OGŁOSZENIE 

            Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265.) informuję, że w dniu 5 września 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na realizację zadania publicznego: „Upamiętnienie ŚP Donaty Godlewskiej, Honorowej Obywatelki Miasta Łomży, autorki monografii miasta, organizatorki i wieloletniej kierowniczki Archiwum Państwowego w Łomży” w okresie od 18 września do 16 grudnia 2022 r.

            Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip.

            Stosownie do art. 19a, ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl  

Łomża, 08.09.2022 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 wrz 2022 12:32
  • Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2022 12:41
  • Data przejścia do archiwum: środa, 5 paź 2022 09:26
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Naczelnik WKS Kornelia Duda
  • Artykuł był czytany: 192 razy