Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu sierpniu 2022 r. /druk nr 946/

 

 1. Realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury. /druk nr 942, 943, 944/
 2. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałęw sprawie powołania związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /druk nr 947, 947A/
 3. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 951, 951A/
 4. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk nr 952, 952A/
 5. Wniosek w sprawie Założen Polityki społeczno - gospodarczej na 2023 rok /druk nr 953, 953A/
 6. Wniosek grupy radnych o odwołanie Wiceprzewodniczącego/druk 954,954A/
 7. Wniosek Klubw radnycjh w sprawie likwidacji komisji stałych /druk nr 955, 955A/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 16 wrz 2022 07:46
 • Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2022 07:51
 • Data edycji: piątek, 16 wrz 2022 08:41