Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 28 września 2022 roku /środa/ o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu sierpniu 2022 r. /druk nr 946/

 

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury. /druk nr 942, 943, 944/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 951, 951A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 952, 952A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały   w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łomży w roku budżetowym 2022  pod nazwą „Założenia Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2023 rok /druk nr 53, 953A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałęw sprawie powołania związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /druk nr 947, 947A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Łomży /druk nr 954, 954A/

 

 1. Rozpatrzenia wniosku Klubów Radnych Obywatelski Klub Samorządowy oraz Przyjazna Łomża w sprawie uchylenia Uchwały Nr 7/II18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 5 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz ich składów osobowych /druk 955, 955A/

 10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie skargi mieszkańca.

 11. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 12. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LIX sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 10:33
 • Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 10:39
 • Data edycji: poniedziałek, 26 wrz 2022 11:40