Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa bulwarów nad Narwią” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/665965

  • Data powstania: Data powstania: środa, 21 wrz 2022 10:01
  • Data opublikowania: środa, 21 wrz 2022 10:06