Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM3312A” - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.503) informuję, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 16.09.2022r. (uzupełniony w dniu 21.09.2022r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM3312A” wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie obejmującym działkę nr 20251/49 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338, tel. 86 215 68 13).

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 23 wrz 2022 12:07
  • Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2022 12:09
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2022 08:44