Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przetarg nieograniczony pn.: "Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/668597

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 27 wrz 2022 12:43
  • Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2022 12:52
  • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
  • Opublikował(a): Biała Anna
  • Zaakceptował(a): Biała Anna
  • Artykuł był czytany: 5924 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej