Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję w październiku 2022 r.

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2022 r. /druk nr 960/
 2. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża/druk nr 958, 958A/
 3.  Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej /druk nr 959, 959A/

 4. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zaliczenia ulicy Bohdana Winairskiego do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu /druk nr 961, 961A/
 5. Wniosek o odjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023 /druk nr 962, 962A/
 6. Projekt uchwaływ sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Łomży /druk nr 964/
 7. Wniosek w sprawie  pracy w komisjach /druki nr 965/1/2/3/4, 965A, 965B/
 8. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 966, 966A/
 9. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 967, 967A/
 10. Wniosek w sprawie dotacji dla MPGKiM oraz CIS /druk nr 968, 968A, 968B/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 paź 2022 11:53
 • Data opublikowania: piątek, 14 paź 2022 11:59
 • Data edycji: piątek, 14 paź 2022 13:50