Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” dla miasta Łomża do 2030 roku

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zmianami),

Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości informację o:

-        odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” dla miasta Łomża do 2030 roku;

-        możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy, wymagającą udziału społeczeństwa, tj. treścią dokumentu projektu Planu wraz z opiniami odpowiednich organów;

-        możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 10.11.2022 r.

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem serdecznie zachęcam do czynnego udziału w jego ukończeniu.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 19 paź 2022 14:26
  • Data opublikowania: środa, 19 paź 2022 14:35
  • Data edycji: środa, 19 paź 2022 14:36
  • Wytwarzający informację: z-up Prezydenta Miasta P. Chełstowski
  • Opublikował(a): Muczyńska Marta
  • Zaakceptował(a): Muczyńska Marta
  • Artykuł był czytany: 253 razy
  • Ilość edycji: 1