Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/684164

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 2 lis 2022 11:57
  • Data opublikowania: środa, 2 lis 2022 12:04
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Stypułkowski - Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
  • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
  • Artykuł był czytany: 2214 razy