Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Polskiej Fundacji Filary Rozwoju

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) informuję, że w dniu 28 października 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Polskiej Fundacji Filary Rozwoju na realizację zadania publicznego: „Młodzi. Aktywni. Przedsiębiorczy".

Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip

Stosownie do art. 19a ust 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 8 lis 2022 10:30
  • Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2022 10:26
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lis 2022 12:12
  • Wytwarzający informację: Mariusz Chrzanowski Prezydent Łomży
  • Opublikował(a): Księżyk - Chojnacka Anna
  • Zaakceptował(a): Kornelia Duda Naczelnik WKS
  • Artykuł był czytany: 282 razy