Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu październiku 2022 r. /druk nr 978/
 2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 521/LVII/22 Rady miejskiej Łomży z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022 – 2030” /druk nr 975, 975A/
 3. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku /druk nr 976, 976A/
 4. Wnioosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża  /druk nr 977, 977A/
 5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 979, 979A/
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych w III kwartał 2022 r. /druk nr 974/
 7. Wniosek o podjęcie uchwał w sprawie p[odatków i opłat na 2023 rok /druk nr 970, 970A1, 970B1, 970C1/
 8. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata /druk nr 980, 980A/
 9. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 982, 982A/
 10. Informacja o przygotowaniu firm komunalnych do sezonu zimowego /druk nr 981/
 11. Wniosek o podjęcie uchwał: w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /druk nr 984, 984A, 984B/
 12. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża na rok 2023 rok /druk nr 985, 985A/

   

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2022 10:22
 • Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2022 10:28
 • Data edycji: poniedziałek, 14 lis 2022 11:38
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej