Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - udział społeczeństwa

Prezydent Miasta Łomża zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów z betonu i gruzu betonowego oraz instalacji do przetwarzania mieszanek bitumicznych, ze zbieraniem odpadów i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22 w Łomży i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Treść Obwieszczenia - w załączniku

  • Data powstania: Data powstania: środa, 16 lis 2022 09:00
  • Data opublikowania: środa, 16 lis 2022 09:20
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej