Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Szosy Zambrowskiej, Pawiej oraz sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/693435

  • Data powstania: Data powstania: środa, 23 lis 2022 09:35
  • Data opublikowania: środa, 23 lis 2022 09:41
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2023 07:37
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej