Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 14 grudnia 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXIV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad LXII i LXIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu listopadzie 2022 r./druk nr 1004/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Łomża do 2030 roku /druk nr 993, 993A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku /druk nr 992, 992A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2023 rok /druk nr 1000, 1000A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty /druk nr 996, 996A/

 

 1. Pierwsze czytanie budżetu na rok 2023 /druk nr 987, 988/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 1001, 1001A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 1002, 1002A/

 10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych /druk nr 1003, 1003A/.

 11. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za 2022 rok /druk nr 997/

 12. Informacja o:

- działalności Łomżyńskiej Rady Seniorów

- działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej,

- działalności Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

- działalności Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością /druk nr 999/

 13. Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie petycji/ druk nr 998/

 14. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 15. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad LXII i LXIII sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 6 gru 2022 14:37
 • Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2022 14:45
 • Data edycji: czwartek, 8 gru 2022 14:57