Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

„Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Parku Ludowego oraz Parku Jakuba Wagi w Łomży”.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/702982

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 gru 2022 10:47
  • Data opublikowania: piątek, 9 gru 2022 13:19
  • Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2023 08:08