Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Prezydent Miasta Łomża zawiadamia strony postępowania że zebrany został materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów z betonu i gruzu betonowego oraz instalacji do przetwarzania mieszanek bitumicznych, ze zbieraniem odpadów i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22 w Łomży

Obwieszczenie - w załączeniu.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 gru 2022 10:47
  • Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2022 10:55
  • Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2023 09:34