Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2022 roku.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok/druk nr 1006, 1006A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.

 

 1. Drugie czytanie budżetu, podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037

 

b)  w sprawie budżetu miasta Łomża na 2023 rok.

 

 1. Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Łomży w związku z niewykonywaniem czynności nakazanych prawem /druk nr 1007, 1007A/

 

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady /druk nr 964/

 

 1. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia /druk nr 1005/

 10.Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 11. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 gru 2022 14:31
 • Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2022 14:34
 • Data edycji: czwartek, 22 gru 2022 15:08