Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję styczniową 2023

  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udzielonego poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”/druk nr 1015, 1015A/

 

  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /druk nr 1018, 1018A/

 

  1. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia /druk nr 1005/

 

  1. Informacja o pracy w 2022 roku  Przewodniczącej Rady oraz Przewodniczących merytorycznych Komisji /druk nr 1017/

 

  1. Informacja o wydatkowanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania Miasta Łomża do końca 2022 roku /druk nr 1016/
  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2023 15:00
  • Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2023 15:04
  • Data edycji: środa, 18 sty 2023 14:31