Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 18 stycznia 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXVI sesji Rady Miejskiej Łomży.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad LXIV i LXV sesji Rady Miejskiej Łomży.
 3. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu grudniu 2022 roku.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udzielonego poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”/druk nr 1015, 1015A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /druk nr 1018, 1018A/

 

 1. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia /druk nr 1005/

 

 1. Złożenie informacji o pracy w 2022 roku przez Przewodniczącą Rady oraz Przewodniczących merytorycznych Komisji /druk nr 1017/

 

 1. Informacja o wydatkowanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania Miasta Łomża do końca 2022 roku /druk nr 1016/

 10.Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 11. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 10 sty 2023 13:38
 • Data opublikowania: wtorek, 10 sty 2023 13:44
 • Data edycji: wtorek, 10 sty 2023 14:35