Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 22 lutego 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej Łomży.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad LXVI i LXVII sesji Rady Miejskiej Łomży.
 3. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu styczniu 2023 roku /druk nr 1032/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037 /druk nr 1034, 1034A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1035, 1035A/.

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża na rok 2023 rok / druk nr 1031, 1031A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością do przedszkola/szkoły/ośrodka /druk nr 1030, 1030A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Kaszmirowej /druk nr 1036, 1036A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Harcerskiej /druk nr 1037, 1037A/

 

 1. Przyjęcie sprawozdań Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie skarg.

 10. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2023 rok /druk nr 1033/

 11. Przyjęcie Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok /druk nr 1029/

 12. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał podjętych przez Radę w IV kwartale 2022 roku /druk nr 1028/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 13. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 14. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.    

Nadmieniam, że protokoły z obrad LXVI i LXVII sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 lut 2023 13:50
 • Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2023 13:56
 • Data edycji: wtorek, 21 lut 2023 10:05