Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję marcową 2023

 1. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu lutym 2023 roku /druk nr 1049/
 2. Wniosek w sprawie przyjęcie stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II /druk nr 1047, 1047A/.
 3. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” w Łomży za 2022 r. /druk nr 1046/
 4. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2022 rok. /druk nr 1044/
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2022 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r. /druk nr 1053/
 6. Ocena realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2022 rok oraz przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań /druk nr 1045/
 7. Wniosek o podjęcie uchwały  w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku /druk nr 1043, 1043A/
 8. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych /druk nr 1038, 1038A/
 9. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2023 rok /druk nr 1042, 1042A/
 10. Wniosek o podjęcie  uchwał: w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Łomża w 2023 r./druk nr 1041, 1041A/, w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku na terenie miasta Łomża/druk nr 1041, 1041B/.
 11. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie Miasta Łomży /druk nr 1040, 1040A/.
 12. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Gen. W. Sikorskiego /druk nr 1050, 1050A/
 13. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Zjazd /druk nr 1051, 1051A/
 14. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez miasto Łomża nieruchomości gruntowej /druk nr 1052/
 15. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 484/LI/22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża/druk nr 1054, 1054A/
 16. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie „Strategii Mieszkalnictwa Miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 1048, 1048A/
 17. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2022 rok /druk nr 1039/
 18. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 1056/
 19. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk 1057/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 mar 2023 07:42
 • Data opublikowania: piątek, 17 mar 2023 07:54
 • Data edycji: poniedziałek, 20 mar 2023 13:45
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej