Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 29 marca 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady Miejskiej Łomży.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej Łomży.
 3. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu lutym 2023 roku /druk nr 1049/
 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II /druk nr 1047, 1047A/.

 

 1. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2022 rok oraz plany i zamierzenia na 2023 rok, wraz z informacją na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji turystycznej /druk nr 1055/

 

 1. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” w Łomży za 2022 r. /druk nr 1046/

 

 1. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2022 rok. /druk nr 1044/

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2022 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r. /druk nr 1053/

 

 1. Ocena realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2022 rok oraz przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań /druk nr 1045/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku /druk nr 1043, 1043A/

 11. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037 /druk nr 1056, 1056A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1057, 1057A/.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych /druk nr 1038, 1038A/

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2023 rok /druk nr 1042, 1042A/

 14. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Łomża w 2023 r./druk nr 1041, 1041A/

 

b)    w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku na terenie miasta Łomża/druk nr 1041, 1041B/.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie Miasta Łomży /druk nr 1040, 1040A/.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Gen. W. Sikorskiego /druk nr 1050, 1050A/

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Zjazd /druk nr 1051, 1051A/

 18. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez miasto Łomża nieruchomości gruntowej /druk nr 1052/

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 484/LI/22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża/druk nr 1054, 1054A/

 20. Podjęcie uchwały w sprawie „Strategii Mieszkalnictwa Miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 1048, 1048A/

 21. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2022 rok /druk nr 1039/

 22. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 23. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.    

Nadmieniam, że protokół z obrad LXVIII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                              Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 mar 2023 13:56
 • Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2023 14:08
 • Data edycji: wtorek, 28 mar 2023 13:29