Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję kwietniową 2023

 1. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu marcu 2023 roku /druk nr 1064/
 2.  Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 1062/
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej /druk nr 1061, 1061A/.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli miejskich /druk nr 1063, 1063A/
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej /druk nr 1065/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia VI Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży /druk nr 1066, 1066A/.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 6 w Łomży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży /druk nr 1067, 1067A/.

 8.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok /druk nr 1068/

 9.  

  Podjęcie uchwał:

   

  a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037 /druk nr 1071, 1071A/

   

  b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1070, 1070A/.

  10. Informacja Prezydenta o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Łomży /druk nr 1072/.

  11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, na obszarze scalenia gruntów przy ul. Żabiej /druk nr 1069, 1069A

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 17 kwi 2023 07:22
 • Data opublikowania: poniedziałek, 17 kwi 2023 07:28
 • Data edycji: wtorek, 18 kwi 2023 09:04
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej