Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 26 kwietnia 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXX sesji Rady Miejskiej Łomży.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIX sesji Rady Miejskiej Łomży.
 3. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu marcu 2023 roku /druk nr 1064/
 4.  Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 1062/

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej /druk nr 1065/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037 /druk nr 1071, 1071A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1070, 1070A/.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej /druk nr 1061, 1061A/.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia VI Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży /druk nr 1066, 1066A/.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 6 w Łomży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży /druk nr 1067, 1067A/.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, na obszarze scalenia gruntów przy ul. Żabiej /druk nr 1069, 1069A/

 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok /druk nr 1068/

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli miejskich /druk nr 1063, 1063A/

 13. Informacja Prezydenta o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Łomży /druk nr 1072/.

 14. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 15. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.    

Nadmieniam, że protokół z obrad LXIX sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 kwi 2023 13:27
 • Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2023 13:34
 • Data edycji: wtorek, 25 kwi 2023 08:40
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej