Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXXi zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 24 maja 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LXX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja Prezydenta o pracy w miesiącu kwietniu 2023 roku /druk nr 1076/

 

 1. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy /druk nr 1078/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 - 2037 /druk nr 1080, 1080A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1081, 1081A/.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej druk 1075, 1075A/

 

b)    zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji /druk 1075, 1075B/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia osiedli miejskich /druk nr 1077, 1077A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży w rejonie ulicy Wesołej /druk nr 1082, 1082A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży w rejonie ulicy Wesołej /druk nr 1083, 1083A/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży w rejonie ulicy Wesołej /druk nr 1084, 1084A/

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży w rejonie skrzyżowania ulic Handlowej i Kamiennej /druk nr 1085, 1085A/

 12. Ocena realizacji uchwał podjętych w I kwartale 2023 roku /druk nr 1073/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 13. Informacja z przygotowań do obchodów „Dni Łomży” /druk 1079/

 14. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 15. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.    

Nadmieniam, że protokół z obrad LXX sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                     Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 maj 2023 13:53
 • Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2023 14:01
 • Data edycji: środa, 17 maj 2023 07:54