Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję czerwcową 2023

  1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu maju 2023 r. /druk nr 1092/

 

  1. Debata nad raportem o stanie miasta za 2022 rok /druk nr 1087, 1087A/

 

  1. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu za 2022 rok /druki nr 1058, 1059, 1060, 1074/. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok /druk nr 1089, 1089A/

 

b)    w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok /druk nr 1089, 1089B/- wiodąca Komisja Rewizyjna

 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2023 -2024” /druk nr 1090, 1090A/

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom /druk nr 1091, 1091A/

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej /druk nr 1093, 1093A/

 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Łomży /druk nr 1088/

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2023 12:45
  • Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2023 12:53
  • Data edycji: poniedziałek, 12 cze 2023 13:30
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej