Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję lipcową 2023

w dniu 12 lipca 2023 r.
  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łomża /druk nr 1100, 1100A/

 

  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Łomży /druk nr 1098, 1098A/

 

  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników /druk nr 1099, 1099A/

 

  1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawieokreślenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze /druk nr 1101, 1101A/
  2. Wniosek o podjęcie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2023 rok” /druk 1103, 1103A/
  3. Rezygncja z pracy w Komisji Rewizyjnej /druk nr 1102, 1102A/
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 4 lip 2023 08:29
  • Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2023 08:33
  • Data edycji: wtorek, 4 lip 2023 13:31
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej