Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu

na realizację zadania publicznego: „Obóz piłkarski MŁKS 2023”.

WKS.525.8.2023

OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2023 poz. 571) informuję, że w dniu 13 lipca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego na realizację zadania publicznego: „Obóz piłkarski MŁKS 2023”.

            Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip

            Stosownie do art. 19a ust 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18–400 Łomża lub pocztą elektroniczną : ratusz@um.lomza.pl

Łomża 18.07.2023 r.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr Andrzej Stypułkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 1 sie 2023 13:41
  • Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2023 13:51
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta - Andrzej Stypułkowski - Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Zastępca Naczelnika WKS Karolina Krzykowska
  • Artykuł był czytany: 584 razy