Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady LXXVI sesji Rady

Uprzejmie informuję, że dnia 27 września 2023 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LXXV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu sierpniu 2023 r. /druk 1130/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 /druk nr 1135, 1135A/,

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1136, 1136A/.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Łomża ze spółki Agencja rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łomży /druk nr 1125, 1125A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Łomży w roku budżetowym 2024  pod nazwą „Założenia Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2024 rok /druk nr 1128, 1128A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” /druk nr 1126, 1126A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego /druk nr 1127, 1127A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 595/LXIX/23 Rady miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku /druk nr 1129, 1129A/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Krętej /druk nr 1131, 1131A/

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi łączącej DK61 (ul. Wojska Polskiego) z DW645 (ul. Nowogrodzka do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu /druk nr 1132, 1132A/

 12. Podjęcie uchwał:

 

a)   w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łomży na kadencję 2024-2027/druk nr 1133, 1133A/

 

b)   w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łomży na kadencję 2024-2027 /druk nr 1133, 1133B/- wiodący Zespól ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników

 13. Podjęcie uchwały w sprawie reperacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie miasta Łomża /druk nr 1134, 1134A/

 14. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 15. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LXXV sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                          

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                   Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 wrz 2023 14:25
 • Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2023 14:34
 • Data edycji: wtorek, 19 wrz 2023 15:00
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej